Σχετικά με εμάς

Σχετικα με Εμάς | Διαβαλκανικό κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2006 με όραμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.


Με τόλμη, ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση στο έργο μας επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογικούς πόρους, υποδομές και κυρίως στους ανθρώπους μας με στόχο τη διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη.


Το σύνολο των στελεχών μας στοχεύει στην άριστη εξυπηρέτηση σας, μέσα από την διαρκή και εξατομικευμένη υποστήριξη κάθε ανάγκη σας.


Μία δυναμική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με αγάπη και αφοσίωση στο έργο της είναι δίπλα σας για την επιτυχή αξιοποίηση κάθε νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας.