Σχετικά με το διαβαλκανικό κέντρο επιχειρηματικής ανάπτυξης

Ποιοί Είμαστε

Από το 2006 έως σήμερα το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων.

Μια δυναμική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, εκπαιδευτών και συμβούλων με αγάπη και αφοσίωση στο έργο της είναι δίπλα σας για την αξιοποίηση κάθε νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Καινοτόμες δράσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες και συνεχώς αναπτυσσόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρέχονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας ή εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Διαβαλκανικού που επιτρέπει την ανάπτυξη των γνώσεων των στελεχών από το χώρο τους.

Με προτεραιότητα τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, οι σύμβουλοί μας σχεδιάζουν εξατομικευμένα επιχειρηματικά πλάνα, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία. Κυρίαρχο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα αποτελεί η ικανοποίηση των πολυδιάστατων απαιτήσεων των πελατών μας μέσα από μία ευρεία γκάμα συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2023 ΕΩΣ 31/12/2023

Υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού

Υπηρεσίες εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής

Υπηρεσίες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR-Νόμος 4624/2019)

Υπηρεσίες εύρεσης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού

Υπηρεσίες συμμόρφωσης σε Διεθνή Πρότυπα Διαδικασιών (ISO)

Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων υποβολής σε επενδυτικά και αναπτυξιακά προγράμματα