Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Κατάρτιση στα πλαίσια κοινωφελούς Χαρακτήρα