Καλωσήρθατε στο

Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής ανάπτυξης

18 Χρονια
και συνεχιζουμε

ποιοι ειμαστε

Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Από το 2006 έως σήμερα το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων.

Μια δυναμική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, εκπαιδευτών και συμβούλων με αγάπη και αφοσίωση στο έργο της είναι δίπλα σας για την αξιοποίηση κάθε νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Επιδοτούμενα Προγράμματα
Ανέργων

Επιδοτούμενα προγράμματα για την κατάρτιση και ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων

Επιδοτούμενα προγράμματα για την κατάρτιση εργαζομένων.

Εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης

Εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης.

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Mentoring/Coaching

Υποστήριξη και καθοδήγηση υποψηφίων στην αγορά εργασίας.

Υπηρεσίες Στελέχωσης

Υπηρεσίες αναζήτησης, αξιολόγησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Υπηρεσίες

Έχετε απορίες; Είμαστε εδώ για να σας τις λύσουμε!

Τρέχοντα Προγράμματα Κατάρτισης

Το Διαβαλκανικό σε Αριθμούς

0
Χρόνια εμπειρίας
> 0
Καταρτιζόμενοι
> 0
Εταιρείες μας εμπιστεύθηκαν
> 0
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Τι Είπαν για Εμάς

Συχνές Ερωτήσεις

Οι κάτοχοι δελτίου ανεργίας έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και συνεπώς η συμμετοχή είναι δωρεάν και με οικονομικό όφελος για το συμμετέχοντα .
Η θεματολογία διαφέρει ανάλογα με την Πρόσκληση και αφορά τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και συνεπώς η συμμετοχή είναι δωρεάν και με οικονομικό όφελος για το συμμετέχοντα .

Η θεματολογία διαφέρει ανάλογα με την Πρόσκληση και αφορά τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες ανακοινώσεις, εφόσον ο χρόνος λήψης του επιδόματος ανεργίας υπερβαίνει τους 4 μήνες, το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος απαιτείται ο έλεγχος του συνόλου των εγγράφων του τμήματος από τους αρμόδιους φορείς. Το σύνηθες χρονικό διάστημα είναι 3 με 6 μήνες.

ΚΑΥΑΣ είναι ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής και είναι ένας μοναδικός κωδικός που συνοδεύει κάθε ενδιαφερόμενο από την υποβολή της αίτησής του σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα έως και την αποπληρωμή αυτού. Οι ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της αίτησής τους λαμβάνουν τον ΚΑΥΑΣ και στα αποτελέσματα παρουσιάζεται μόνο αυτός ο αριθμός, και όχι στοιχεία όπως το επώνυμο και όνομα.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, δημοσιεύονται τα Μητρώα Ωφελουμένων που περιλαμβάνουν τους επιτυχόντες, αποτυχόντες και επιλαχόντες κάθε Πρόσκλησης.

Οι απαιτήσεις κάθε προγράμματος διαφέρουν. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τη διαδικασία συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων.