Είσαι κάτοχος ΚΑΥΑΣ
στο πρόγραμμα Ανέργων
30.000 θέσεων;Τώρα είναι η ευκαιρία σας
να διασφαλίσετε τη θέση σας!


Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
captcha
Ελέγξτε το πεδίο!
Υποχρεωτικό

 
 

 

 


Οι άνθρωποί μας βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας.
Οι προσπάθειες και οι ικανότητές τους είναι αυτές που οδήγησαν την εταιρεία μας στην επιτυχία.