ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 00069233803000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 24η του μήνα Μαΐου του έτους 2024 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αλκμήνης 36-38, στα Κάτω Πετράλωνα. ΗΜΕΡΗΣΙΑ […]