Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Γ΄ κύκλος

Περιγραφή Προγράμματος

Η δράση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Θεματικά Αντικείμενα

Πράσινες Δεξιότητες

 • Προγραμματισμός smartbuildings (πρόγραμμα bim)
 • Τεχνικός λειτουργίας & ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων βιολογικών καθαρισμών
 • Ειδικός περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας , εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Φυσικές Καταστροφές , Πρόληψη , Διαχείριση Αποκατάσταση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Κυκλική Οικονομία

 

Ψηφιακές Δεξιότητες

 • Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 • Social Media Marketing
 • Στέλεχος Διαχείρισης & Διοίκησης Έργου
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων

Άλλα Προγράμματα

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
– Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
– Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
– Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

5 €/ώρα κατάρτισης μικτά

VOUCHER γ κυκλος
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων