Υπηρεσίες Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)​

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ορίζει υποχρεωτική τη θέση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για το σύνολο του δημοσίου τομέα και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια για τον ιδιωτικό τομέα. Η ομάδα έργου μας παρέχει στους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσίες DPO, μέσα από την ολοκληρωμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης.

Ο Data Protection Officer:

Contacty Person

Αποτελεί «δίαυλο» επικοινωνίας μεταξύ εποπτικής αρχής και υπευθύνου/εκτελούντος για ζητήματα επεξεργασίας δεδομένων, για περιπτώσεις προηγούμενης διαβούλευσης με την Αρχή κατ’ αρ. 36 GDPR, άλλες διαβουλεύσεις ή λήψη συμβουλών.

Advisor

Παρέχει συμβουλές για την εναρμόνιση πολιτικών, πρακτικών, μεθοδολογία επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων με τον νέο Κανονισμό. Παράλληλα, συμβάλει στη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (DΡΙΑ) και λαμβάνει υπόψη του τον κίνδυνο επεξεργασίας.

Trainer

Συμβάλει στην ευαισθητοποίηση σε θέματα προσωπικών δεδομένων, οργανώνοντας την επιμόρφωση-κατάρτιση υπαλλήλων.

Auditor

Πραγματοποιεί ελέγχους στην ίδια την εταιρεία ώστε να διασφαλίζει την διαρκή συμμόρφωση στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, εντοπίζοντας τυχόν μη συμμορφώσεις και προτείνοντας ενέργειες βελτίωσης.

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων

Πελάτες που μας εμπιστεύθηκαν