Υπηρεσίες Σύνταξης Φακέλων Υποβολής
σε Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών σχεδίων, μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει την προετοιμασία φακέλων υποψηφιότητας για την ένταξη των επιχειρηματικών σχεδίων σε δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης του έργου.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί του Διαβαλκανικού σας προτείνουν το κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη των πελατών μας. Αναλαμβάνουμε την προαξιολόγηση της πρότασης, παρουσιάζοντας όλες τις πιθανότητες και από κοινού συντάσσουμε το business plan που οδηγεί στην επιτυχία.

Ενημερωθείτε άμεσα για τα νέα επενδυτικά προγράμματα μέσα από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Υπηρεσίες Σύνταξης Φακέλων Υποβολής Σε Επενδυτικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων