υπηρεσίες συμμόρφωσης σε διεθνή πρότυπα διαδικασιών (ISO)

Η πιστοποίηση διαδικασιών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα (ISO) προσδίδει στις επιχειρήσεις ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που συμβάλει στη διείσδυση σε νέες αγορές, στη συνεργασία με νέους προμηθευτές, στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και στη συνεχή βελτίωση.

Κάθε εταιρεία επιλέγει το πρότυπο που αυτή πραγματικά χρειάζεται ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται, το μέγεθός της και τις ειδικές συνθήκες στις οποίες αναπτύσσεται:

Βελτιώνουμε την ποιότητά μας αναπτύσσοντας ένα σύνολο διαδικασιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπο ISO 9001 (Quality Management System).

Καλλιεργούμε μία κουλτούρα που προλαμβάνει, ανιχνεύει και αντιμετωπίζει τη δωροδοκία μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 (Anti-bribery Management System).

Προστατεύουμε το περιβάλλον μέσα από διαδικασίες που είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 14001 (Environmental Management System).

Διασφαλίζουμε την ακεραιότητα των πληροφοριών μας και ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων μας με ένα σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001 (Information Security Management System).

Εξασφαλίζουμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας υιοθετώντας πρακτικές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001 (Occupational Health and Management System).

Επικοινωνήσετε με τους εξειδικευμένους συμβούλους μας και επιλέξτε το Σύστημα που ταιριάζει στην εταιρεία σας. Εξασφαλίστε ένα σύνολο διαδικασιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας και βελτιώστε την αποτελεσματικότητα σας.

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης σε Διεθνή Πρότυπα (ISO)
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων