Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης​

Στις Απαιτήσεις Του Γενικού Κανονισμού Για Την Προστασία Δεδομένων​

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης υιοθετεί μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την συμβουλευτική υποστήριξή σας σε θέματα προσωπικών δεδομένων.

Ξεκινάμε καταγράφοντας σημαντικές πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα μέσα στην εταιρεία σας.

  • Τι προσωπικά δεδομένα έχετε;
  • Που έχετε τα προσωπικά δεδομένα;
  • Για ποιό σκοπό τα επεξεργάζεστε;
  • Πόσο χρόνο τα διατηρείτε;
  • Σε ποιόν διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα;
  • Που αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα;

1. Χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης

2. Εντοπισμός Αποκλίσεων

3. Λήψη τεχνικών & οργανωτικών μέτρων

Ολοκληρωμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συμμόρφωσης
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων

Εταιρείες που μας εμπιστεύθηκαν