Ιστοσελίδα και Ασφάλεια Πληροφοριών

Στο διαδίκτυο, προσωπικά δεδομένα λαμβάνονται, αποθηκεύονται, διανέμονται συνεχώς και σε μεγάλο βαθμό. Η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου προκαλεί χάος. Μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες που συλλέγετε μέσω του ιστοτόπου σας αλλά δεν γνωρίζετε πραγματικά ότι συμβαίνει. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι τα cookies και διευθύνσεις IP. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που γνωρίζετε, όπως φόρμες επικοινωνίας, συνδρομές ενημερωτικών δελτίων και συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Προκύπτουν τα εξής ερωτήματα:

είναι η ιστοστελίδα σας συμβατή με τον κανονισμό;

Διαδεδομένες πλατφόρμες κατασκευής ιστοσελίδων και e-shop είναι το WordPress, το Joomla, το WooCommerce, το Magento κ.ο.κ. Οι εκδόσεις που χρησιμοποιείτε είναι συμβατές με τον κανονισμό;

είναι προστατευμένα τα δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες;

Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα δεδομένα των χρηστών να είναι ασφαλή;

Είναι συμβατά με τον κανονισμό τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα σας;

Η κάθε ιστοσελίδα χρησιμοποιεί εργαλεία για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των υπηρεσιών μας, συλλογής δεδομένων, προώθησης κ.ο.κ. Πολλά από τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούν δεδομένα του χρήστη. Είναι σημαντικό να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας να είναι συμβατά με τον κανονισμό.

γνωρίζετε τα δικαιώματα των χρηστών σας ως προς την ιστοσελίδα σας;

Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας σας έχουν το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσής τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας και περιορισμού επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Ιστοσελίδα και Ασφάλεια Πληροφοριών
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων