Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Το βιογραφικό αποτελεί το εισιτήριο της συνέντευξης και φέρνει τον υποψήφιο ένα βήμα πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Η παρουσίαση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων κάθε υποψηφίου σε ένα περιεκτικό βιογραφικό σημείωμα συνεισφέρει σημαντικά στη διεκδίκηση της επιθυμητής θέσης εργασίας. Οι υποψήφιοι σε συνεργασία με τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη κατάλληλου εργαλείου προβολής των κύριων επαγγελματικών του δυνατοτήτων.

σύνταξη βιογραφικού σημειώματος