Πλατφόρμα Εύρεσης Εργασίας

Μία ΝΕΑ υπηρεσία αναπτύχθηκε πρόσφατα από το Διαβαλκανικό, παρέχοντας τη δυνατότητα εύρεσης εργασίας σε όλη την Ελλάδα.
Μετά από 20 σχεδόν χρόνια δραστηριοποίησης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, η ανάγκη για εξυπηρέτηση της ανάγκης των ανέργων για εύρεση εργασίας αλλά και των εργαζομένων για βελτίωση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας μας οδήγησε στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://job.diavalkaniko.gr.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το βιογραφικό του σημείωμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες: τυπικά προσόντα, πρόσθετες δεξιότητες, ξένες γλώσσες, γνώσεις τεχνολογιών πληροφορικής, επιθυμητές αποδοχές και άλλα.
Επιπλέον, με τη χρήση διάφορων φίλτρων σχετικών με τις απαιτήσεων των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εντοπίσουν την επιθυμητή θέση και να εκδηλώσουν την επιχείρηση.
Νέες θέσεις εργασίας θα καταχωρούνται διαρκώς έτσι ώστε η νέα μας πλατφόρμα https://job.diavalkaniko.gr να αποτελέσει το χώρο συνάντησης εργοδοτών και εργαζομένων!

πλατφόρμα εύρεσης εργασίας