Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία όπου ο εξειδικευμένος σύμβουλος του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με τα κατάλληλα εργαλεία που διαθέτει καλείται να βοηθήσει τους συμβουλευόμενους να αναγνωρίσουν τις δυνατότητές τους, τις ικανότητές τους, τις αξίες τους, τα ενδιαφέροντά τους, τις γνώσεις τους ώστε να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την σταδιοδρομία τους.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το διεθνώς αναγνωρισμένο ψυχομετρικό εργαλείο Ariston Adult Gold ώστε να παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής. Ξεκινώντας από τη διερεύνηση του τύπου προσωπικότητας του συμβουλευόμενου, η συνεδρία συνεχίζει με την ανάλυση των δυνατών σημείων.
Απώτερος σκοπός ο εντοπισμός όλων των δεξιοτήτων του συμβουλευόμενου που μπορούν να τον οδηγήσουν στην επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων!

επαγγελματική συμβουλευτική