Πλατφόρμα Εύρεσης Προσωπικού

Μία ΝΕΑ υπηρεσία αναπτύχθηκε πρόσφατα από το Διαβαλκανικό, παρέχοντας τη δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών αναζήτησης προσωπικού σε όλη την Ελλάδα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://job.diavalkaniko.gr αποτελούσε ένα όνειρο της εταιρείας μας, το οποίο πήρε σάρκα και οστά. Η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και εργαζομένων, η επαφή με την αγορά εργασίας και η καταγραφή των σχετικών αναγκών μας έδωσε την ώθηση να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο εργαλείο που συνδέει φυσικά πρόσωπα που αναζητούν εργασία με υποψήφιους εργοδότες.

Η επιχείρηση, εφόσον εγκριθεί από το διαχειριστή του συστήματος η εγγραφή της, καταχωρεί τη θέση εργασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://job.diavalkaniko.gr, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους υποψηφίους: λεπτομερή περιγραφή θέση εργασίας, τύπος απασχόλησης, τυπικά προσόντα, πρόσθετα χαρακτηριστικά, αποδοχές, πληροφορίες που κρίνονται κρίσιμες για τη θέση.
Από την στιγμή της δημοσίευσης της αγγελίας, υποψήφιοι αναζητούντες εργασίας έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το βιογραφικό τους και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Με τη χρήση διάφορων φίλτρων (ηλικία, σπουδές, ημερομηνία υποβολής βιογραφικού και άλλα), η επιχείρηση ομαδοποιεί τους υποψηφίους και μπορεί να προβεί στην αξιολόγησή τους.

Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με ένα βιογραφικά ώστε να αποτελέσει σύντομα ένα χώρο ικανοποίησης όλων των εξειδικευμένων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Πλατφόρμα Εύρεσης Προσωπικού