Στέλεχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας Στον Ξενοδοχειακό Κλάδο - Executive Of Strategic Planning And Innovation In The Hotel Industry​

Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν την έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Καινοτομίας και πως ο συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά οι συμμετέχοντες καλούνται να γνωρίσουν την σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού στις επιχειρήσεις, τα στάδια του καθώς και την ανάλυση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων (μικρο-μακρο περιβάλλον) δίνοντας έμφαση στα επίπεδα και τα είδη των στρατηγικών αποφάσεων.

Επιπρόσθετα θα μελετήσουν τις διαδικασίες καινοτομίας υπηρεσιών και τα στάδια αυτής, καθώς και τον βαθμό επηρεασμού της καινοτομίας από τις ιδιαιτερότητες του ξενοδοχειακού κλάδου. Μελετώντας τα ανωτέρω θα μπορέσουν να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας της Στρατηγικής Καινοτομίας σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Κύριες ενότητες

• Είδη Στρατηγικών Αποφάσεων & Στρατηγικές Ανάπτυξης

• Αξιολόγηση Στρατηγικών

• Τα Στάδια της Καινοτομίας

• Η Καινοτομία στον Ξενοδοχειακό Κλάδο

• Στρατηγικές Καινοτομίας στα Ξενοδοχεία

Άλλα Προγράμματα

Στέλεχος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Καινοτομίας Στον Ξενοδοχειακό Κλάδο
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων