Σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Περιγραφή Προγράμματος

Η εκπαίδευση ενηλίκων εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της Δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Είναι απαραίτητη για τη συνεχή ανάπτυξη και προσαρμογή των ενηλίκων σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη κοινωνία, καθώς συμβάλει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και γνώσεων, είτε σε επαγγελματικό είτε σε προσωπικό επίπεδο.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (θεωρητικό πλαίσιο – μεθοδολογία – σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας)» το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016).

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παρέχει στους συμμετέχοντες:

 • Δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων βασιζόμενα στην Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 • Χτίσιμο, παρουσίαση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από έμπειρους στο χώρο
  αξιολογητές.
 • 12 ώρες επανακατάρτισης πριν από τις εξετάσεις για την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων.
 • Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ 2844/2012 και Ν. 4386/2016) που γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 

Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα του Διαβαλκανικού ανέπτυξε πέντε επιπλέον εκπαιδευτικά προγραμμάτα τα οποία απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

 • Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Θεσμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)
 •  Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Επιμόρφωση σε Θέματα Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Επιμόρφωση στο Διδακτικό Αντικείμενο σε Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ)

Άλλα Προγράμματα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων