Προγραμματισμός και εφαρμογές - Python

Γλώσσα Προγραμματισμού Python​

Περιγραφή Σεμιναρίου Python​

Η Python είναι σήμερα η δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού. Η ευρεία αναγνώριση και η δημοτικότητα που έχει αποκτήσει οφείλετε στο ότι αποτελεί μια εύκολη στη χρήση και ευέλικτη γλώσσα η οποία εξελίσσεται καθημερινά ώστε να καλύπτει όλο και μεγαλύτερο εύρος αναγκών. Σχεδόν όλες οι εφαρμογές και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε έχουν σαν βάση την Python.

Μέσω τους προγράμματος κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα καταφέρουν να αναπτύξουν δεξιότητες που τους επιτρέπουν να:

 • εγκαθιστούν την Python στον υπολογιστή τους
 • χρησιμοποιούν συναρτήσεις και βιβλιοθήκες της Python
 • τροποποιούν τη δομή του κώδικα τους
 • ελέγχουν πλήρως τη δομή του κώδικα τους
 • κατανοούν πώς να προσπελαύνουν συμβολοσειρές
 • κατανοούν πώς να μορφοποιούν συμβολοσειρές
 • κατανοήσουν την έννοια των λιστών
 • κατανοούν τη χρησιμότητα των συναρτήσεων στην Python
 • ορίζουν τις δικές τους συναρτήσεις
 • κατανοούν πώς να προσπελαύνουν συμβολοσειρές
 • κατανοούν την έννοια των πλειάδων
 • ορίζουν τις δικές τους πλειάδες
 • κατανοούν τη χρησιμότητα των λεξικών
 • δημιουργούν δικά τους λεξικά
 • κατανοούν τα χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
 • δημιουργούν αντικείμενα αλλά και κλάσεις
 • αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της κληρονομικότητας και του πολυμορφισμού στη δημιουργία κώδικα

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε αρχάριους και έμπειρους χρήστες οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της γλώσσας προγραμματισμού Python αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω τις ικανότητές τους σε αυτή.

κύριες ενότητες

 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
 • Εισαγωγή στην Python
 • Βασικά Στοιχεία της Python
 • Έλεγχος Ροής Εκτέλεσης Κώδικα
 • Συναρτήσεις
 • Συμβολοσειρές (Strings)
 • Λίστες (Lists)
 • Πλειάδες (Tuples)
 • Λεξικά (Dictionaries)
 • Αρχεία
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Εκπτωτική Πολιτική

 • 10% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους 
 • 20% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

Άλλα Προγράμματα

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων