Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και
Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Kατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

προφίλ Συμμετεχόντων

1) Άνεργοι - Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
2) Ηλικία 25 έως 45 ετών
3) Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυμνάσιο και άνω).

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα ορίζεται έως 400€ (5,00€/ώρα)

Άλλα Προγράμματα

Κατάρτιση Και Απασχόληση Ανέργων 25-45
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων