Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων Νέων Στον Κλάδο
Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

⦁ Συνεδρίες συμβουλευτικής
⦁ 600 ώρες κατάρτισης (200 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 400 ώρες πρακτικής)
⦁ Πιστοποίηση με δυνατότητα επανεξέτασης

Η διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://apko.sepe.gr/. Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και η δυνατότητα υποβολής κλείνει μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός που έχει προκηρυχθεί.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:
⦁ Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
⦁ Διαχειριστής Δικτύων
⦁ Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
⦁ Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
⦁ Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
⦁ Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
⦁ Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
⦁ Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου e-commerce
⦁ Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
⦁ Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
⦁ Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού

Προφίλ Συμμετεχόντων​

Άνεργοι από 25 έως 29 ετών που είναι:

⦁ Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ (με ενεργή κάρτα ανεργίας)
⦁ Απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
⦁ και δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές, πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι γνώσεις αυτές προέρχονται τόσο από τις ακαδημαϊκές σπουδές όσο και από την συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχοντες, εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία τις δράσεις του προγράμματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 3.000 ευρώ.

Άλλα Προγράμματα

Στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων