Σεμινάρια Κατάρτισης Ανέργων Οικονομολόγων​

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
⦁ 12 συνεδρίες συμβουλευτικής
⦁ 380 ώρες κατάρτισης (180 ώρες οριζόντιες δεξιότητες και 200 ώρες βάσει του εξιδεικευμένου αντικειμένου κατάρτισης που θα επιλέξουν).
⦁ Πιστοποίηση με δυνατότητα επανεξέτασης

Η διαδικασία των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα https://apko.oe-e.gr/ . Οι αιτήσεις εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας και η δυνατότητα υποβολής κλείνει μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός που έχει προκηρυχθεί.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι:
⦁ Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση στον Τουριστικό Τομέα
⦁ Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
⦁ Οικονομική Ανάλυση
⦁ Διοίκηση και Διαχείριση Έργου
⦁ Διαχείριση Αφερεγγυότητας
⦁ Advanced excel.
⦁ Fintech
⦁ Economics of cyber security
⦁ Εσωτερικός Έλεγχος

Προφίλ Συμμετεχόντων​

Άνεργοι έως 29 ετών που είναι:

⦁ Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ (με ενεργή κάρτα ανεργίας)
⦁ Απόφοιτοι πτυχίου Οικονομικής Σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
⦁ και δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές, πιστοποιημένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) χαρακτηρίζονται από εξειδικευμένες γνώσεις στο χώρο των Οικονομικών. Οι γνώσεις αυτές προέρχονται τόσο από τις ακαδημαϊκές σπουδές όσο και από την συναφή επαγγελματική εμπειρία.

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχοντες, εφόσον ολοκληρώσουν με επιτυχία τις δράσεις του προγράμματος, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.900 ευρώ.

Άλλα Προγράμματα

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων