Ειδικός Διοργάνωσης Εκδηλώσεων - Specialist In Event Management​

Περιγραφή

Η προσέγγιση της εκδήλωσης (event) τόσο από την σκοπιά του επαγγελματία-διοργανωτή εκδηλώσεων (event manager) όσο και από τη σκοπιά του τουρισμού ειδικού ενδιαφέροντος αποτελεί το κύριο ζητούμενο του σεμιναρίου. Τα ποικίλα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα και η πολυεπιστημονική προσέγγιση που απαιτείται παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελέτης. Παράλληλα η αξιοποίηση των events ως εργαλεία ανάπτυξης δημιουργούν την ανάγκη αποτύπωσής τους με στόχο την ανάδειξη των θετικών επιπτώσεων τους στην κοινωνία, την οικονομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό της περιοχής υποδοχής. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο ενημέρωσης των επενδυτών, σχεδιαστών, εκπαιδευτών και ερευνητών που ασχολούνται με το επίκαιρο αντικείμενο της διαχείρισης εκδηλώσεων (tourism event management).

Κύριες Ενότητες

Events και Τουρισμός

• Event Marketing

• Event Management

• Event Planning

• Ειδικότερες μορφές εκδηλώσεων

Εκπτωτική Πολιτική

• Early Bird έως 9/6 260€

Άλλα Προγράμματα

Ειδικός Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων