Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Προγράμματα Εργαζομένων

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες Καλέστε μας Περιγραφή Προγράμματος Η δράση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης. Θεματικά Αντικείμενα Πράσινες Δεξιότητες Προγραμματισμός smartbuildings (πρόγραμμα […]

Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Voucher Τουρισμού 1250

Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού Καλέστε μας Περιγραφή Προγράμματος Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών σε έως 7 ειδικότητες, μέσω εξ αποστάσεως ασύγχρονης κατάρτισης, και  Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης. Θεματικές Ενότητες(α) Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες.(β) Επισιτισμός και υγιεινή και […]