Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και “πράσινες” δεξιότητες

Περιγραφή Προγράμματος

Η δράση περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης.

Θεματικά Αντικείμενα

Πράσινες Δεξιότητες

 • Προγραμματισμός smartbuildings (πρόγραμμα bim)
 • Τεχνικός λειτουργίας & ελαφριάς συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων -βιολογικών καθαρισμών
 • Ειδικός περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Θεσμικό & νομικό πλαίσιο στον τομέα της ενέργειας , εξοικονόμηση & διαχείριση ενεργειακών πόρων
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Φυσικές Καταστροφές , Πρόληψη , Διαχείριση Αποκατάσταση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Κυκλική Οικονομία

 

Ψηφιακές Δεξιότητες

 • Στέλεχος ψηφιακού επιχειρείν και επιχειρησιακής κουλτούρας
 • Προχωρημένες (advanced) δεξιότητες χρήσης Η/Υ 2021
 • Στέλεχος διαχείρισης και διοίκησης έργου (project management)
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων τηλεργασίας (remote worker)

Άλλα Προγράμματα

Ωφελούμενοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα , ανεξαρτήτως ειδικότητας ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Επίδομα

5 €/ώρα κατάρτισης μικτά

Προγράμματα Εργαζομένων
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Σας ενδιαφέρει;

Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Eπιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις (newsletter) για επιμορφωτικά προγράμματα, δράσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης και άλλα νέα σχετικά με τις δραστηριότητές του Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Διαβαλκανικό.

Αποδοχή Όρων