ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

diavivash dedomenwn 3


Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρούνται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνον αν η γνωστοποίησή τους είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση όπως αυτή απορρέει από την νομοθεσία. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης, τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται στις αντίστοιχες Αναθέτουσες Αρχές, οι οποίες λειτουργούν ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.