ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

skopos epexergasias 3


Αν είστε εργαζόμενος μας, πελάτης μας ή προμηθευτής μας
, συλλέγουμε, καταχωρούμε, οργανώνουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, τροποποιούμε, διαγράφουμε ή καταστρέφουμε τα δεδομένα σας με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, την συμμόρφωση της εταιρείας μας με έννομη υποχρέωση αλλά και την προστασία των έννομων συμφερόντων μας.
Η εξυπηρέτησή σας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης ενδιαφέροντος αποτελεί ένα βασικό σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Οι υφιστάμενοι πελάτες και προμηθευτές μας λαμβάνουν ενημερώσεις για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε σχετικές ενημερώσεις έχετε πάντα το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Αν είστε επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η προστασία της ιστοσελίδας μας από κακόβουλες επιθέσεις και κατάχρηση.

Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι η δική σας εξυπηρέτηση, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Όταν καταχωρείτε το email σας μέσω της ιστοσελίδας μας για την αποστολή newsletter, ο κύριος σκοπός της τήρησης των δεδομένων σας είναι αποκλειστικά η ενημέρωσή σας για τα νέα της εταιρείας μας, για τα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων. Ανά πάσα στιγμή, έχετε το δικαίωμα διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών.

Σε περίπτωση που επιθυμούμε να προβούμε σε επεξεργασία για διαφορετικό από τους ανωτέρω σκοπούς, θα σας ενημερώσουμε και μόνο εφόσον λάβουμε τη διακριτή σας συναίνεση θα προχωρήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα της ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή.