Πρόσκληση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

 

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ