organotiko plaisio eek 2

 

Tips


1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (3) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» και Αρ. Πρωτ. 6196/26-06-2014.
2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» και Αρ. Πρωτ. K1/122418/25-07-2016.
3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» και Αρ. Πρωτ. K1/122390/25-07-2016.
4. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016).

 

Σκοπός


Το πρόγραμμα, σκοπό έχει την παροχή εξειδίκευσης σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής, στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και γενικά, σε Δομές Δια Βίου Μάθησης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το εκπαιδευτικό σύστημα εν γένει, και ειδικότερα στο σύστημα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα


Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσδοκά να καταστήσει τους εκπαιδευομένους ικανούς στο:

Επίπεδο γνώσεων
• να αποσαφηνίζουν τις έννοιες και τους όρους που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• να περιγράφουν και συγκρίνουν το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
• να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας
• να περιγράφουν τα γνωρίσματα του σύγχρονου εκπαιδευτή κατάρτισης

Επίπεδο δεξιοτήτων
• να ταξινομούν τους φορείς επιμόρφωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• να γνωρίζουν τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που έχει η εργασία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• να μπορούν να διαγνώσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενούς τους και να διαχειρίζονται το βασικό εργαλείο των δομών αυτών: την ομάδα

Επίπεδο στάσεων
• να υιοθετούν θετική στάση προς την επαγγελματική κατάρτιση
• να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας του δικτύου κατάρτισης
• να αμφισβητούν τα στερεότυπα που συνδέονται με την επαγγελματική κατάρτιση και να μην τα αποδέχονται

 

Θεματικές Ενότητες

• Έννοιες, Φορείς και Θεσμικό Πλαίσιο
• Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
• Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
• Σύνδεση με αγορά εργασίας
• Εκπαιδευτικό σύστημα
• Η χρηματοδότηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική
• Τάσεις και προοπτικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση ομάδων
• Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
• Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση
• Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και στόχων
• Η λειτουργία των Δομών Δια Βίου Μάθησης
• Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές

 

Το σεμινάριο απευθύνεται (ομάδα-στόχος)


• Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
• Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης
• Σε φοιτητές - σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και των Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης
• Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης
• Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
• Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων

 

Μέθοδος Υλοποίησης Προγράμματος


Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα

• Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
 Περιλαμβάνει:

• E-books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα), εργασίες-δραστηριότητες, βιβλιογραφία-δικτυογραφία
• Συνεχή διαδικτυακή επικοινωνία
• Επιστημονικά τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και εργασιών

 

Μεθοδολογία Αξιολόγησης


• Αρχική (μεθοδολογική ανίχνευση των πραγματικών επιμορφωτικών αναγκών και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων)
• Διαμορφωτική (ενεργής συμμετοχή κάθε επιμορφούμενου στα θέματα και επιστημονικές δραστηριότητες που αναρτώνται στην πλατφόρμα μάθησης)
• Τελική (ανατροφοδότηση και αξιολόγηση δύο (2) εργασιών και test αυτοαξιολόγησης)

 

Λεπτομέρειες Προγράμματος

200 ώρες / 2 μήνες ή 400 ώρες / 4 μήνες.

 

Διεξάγεται αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (E-learning), μέσω της πλατφόρμας moodle, σε ώρες και ημέρες που επιθυμείτε.

 

Κόστος Σεμιναρίου

200 € ανά συμμετοχή

 

Πληροφορίες Προγράμματος

Αθήνα
Κα Μαριάννα Γεωργούλα
Τηλέφωνο: 210 347 94 55,
Fax: 211 800 95 97
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θεσσαλονίκη
Κος Γιώργος Σαρίδης
Τηλέφωνο: 2310 567 548,
Fax: 700 700 0301
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα – Tηλέφωνο επικοινωνίας: 21 5510 9999

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό πεδίο!
Υποχρεωτικό πεδίο!
Invalid Input

Άλλα σεμινάρια

Μοιραστείτε το

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button