Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων | Διαβαλκανικό κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

ekpaideush ekpaideutwn enhlikwn

 

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Η πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας δεν πιστοποιεί την ειδικότητα των ενδιαφερομένων, αλλά τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΣΕΚ κ.λπ.).

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνει πρόγραμμα με τίτλο: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (θεωρητικό πλαίσιο-μεθοδολογία-σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας)» το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016).

 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται με βάση την εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και παρέχει στους συμμετέχοντες:
- Δυνατότητα πραγματοποίησης τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων βασιζόμενα στην Τράπεζα Θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
- Χτίσιμο, παρουσίαση και αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας από έμπειρους στο χώρο αξιολογητές
- 12 ώρες επανακατάρτισης πριν από τις εξετάσεις για την παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων
- Εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών (ΦΕΚ 2844/2012 και Ν. 4386/2016) που γίνεται αποδεκτό από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 

tick Που απευθύνεται

- Σε όσους ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν, ώστε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις που διοργανώνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
- Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.
- Σε όσους εκπαιδευτές θέλουν να μετάσχουν σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους προγράμματα της μη τυπικής εκπαίδευσης από 1.9.2019, καθώς η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση (άρθρο 78 παράγραφος 4 του Ν. 4485/2017.

 

Ενότητες

Με βάση το επαγγελματικό περίγραμμα: «Εκπαιδευτής ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»
• Αλληλογνωριμία, Παρουσίαση στόχων προγράμματος, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου
• Θεωρίες μάθησης ενηλίκων, Χαρακτηριστικά ενηλίκων εκπαιδευόμενων, Προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης, Αρχές μάθησης ενηλίκων, Ρόλος εκπαιδευτή
• Μεθοδολογία εναρκτήριας συνάντησης, Διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου. Αποτελεσματική χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας
• Δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, ρόλοι στην ομάδα, επικοινωνία στην ομάδα)
• Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες
• Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικής ενότητας
• Αξιολόγηση διδακτικού έργου (Μοντέλα, τύποι, τεχνικές)
• Εργαστήριο Σχεδιασμού εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας από όλους τους εκπαιδευόμενους
• Πρακτική άσκηση στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων, (Χιονοστιβάδα, εργασία σε ομάδες, παιγνίδι ρόλων, μελέτη περίπτωσης, εμπλουτισμένη εισήγηση, καταιγισμός ιδεών, κ.α.)
• Παρουσίαση εικοσάλεπτων μικροδιδασκαλιών από όλους τους εκπαιδευόμενους με σχολιασμό, βελτίωση υποψηφίων και υποστήριξη

Επιστημονική Ομάδα Προγράμματος

Οργανωτικά Υπεύθυνος: Δεληχάτσιος Γεώργιος, Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης.
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Βρύζα-Γιαβάση Γεωργία,
Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Κοινωνιολόγος.
Εισηγητές προγράμματος:
Αγαπητού Ελένη,
Πιστοποιημένη στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Ειδική Αγωγή και στη Δημόσια Διοίκηση, ΣΕΛΕΤΕ, Κοινωνιολόγος.
Βρύζα-Γιαβάση Γεωργία,
Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Κοινωνιολόγος.
Δρ. Γρατσάνη Σταματία,
Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργανωσιακή Ψυχολογία και στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική, Ψυχολόγος, Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.
Καλοπήτα Βασιλική,
Αγγλική Φιλολογία, Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Εξ’αποστάσεως Εκπαίδευση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Πιστοποιημένη στο Μητρώο Αξιολογητών Εκπαιδευτών Ενηλίκων και στο Μητρώο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

 

tick Λεπτομέρειες

- 200 διδακτικές ώρες, εκ των οποίων οι:
- 172 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
βασισμένης εξ ολοκλήρου στην τράπεζα θεμάτων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με ευρηματικές ασκήσεις, πρωτότυπα μαθησιακά παιχνίδια και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων
- 16 ώρες σύγχρονης τηλεκατάρτισης
- 12 ώρες δια ζώσης κατάρτιση

 

tick Κόστος: 280€ ανά συμμετοχή

 Εκπτωτική Πολιτική:

- 10% έκπτωση σε φοιτητές – ανέργους (προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά)

- 15% έκπτωση για εφάπαξ καταβολή του ποσού

- 20% έκπτωση για ομαδικές εγγραφές ή για παρακολούθηση πάνω από ένα σεμινάριο

 

Ώρες διεξαγωγής προγράμματος «δια ζώσης»: Σάββατο και Κυριακή: 09.00 - 15.00.

 

tick Πληροφορίες

Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 347 94 55,
Fax: 211 800 95 97
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310 567 547,
Fax: 700 700 0301
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα – Tηλέφωνο επικοινωνίας: 21 5510 9999

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

   
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input
captcha
Ελέγξτε το πεδίο!


Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για το ερώτημά σας.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ


Υποχρεωτικό!
 

 

Άλλα σεμινάρια

Μοιραστείτε το

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button