Νομικός, LLM in European & International Law, DPO

 

Η Ελένη Διαφωνίδου είναι Νομικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα προστασίας δεδομένων καθώς έχει διατελέσει Υπεύθυνη Νομικής Αξιολόγησης Συμμόρφωσης σε περισσότερες από 30 επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Απασχολείται ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) σε μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Certified Data Protection Officer ISO 17024.