Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων, DPO

 

Ο Θανάσης Αθανασούλης είναι Πτυχιούχος Εφαρμογών Πληροφορικής. Πιστοποιημένος Data Protection Officer από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων. Συμμετέχει στην αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων σε έργα συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την ΠροστασίαΔεδομένων.