Δικηγόρος, DEA Διεθνούς Δικαίου, τέως Προϊστάμενος
τμήματος Ελεγκτών της Α.Π.Δ.Π.Χ

 

Δικηγόρος Αθηνών από το 1988 με μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A.) στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Παρισίων. Από το 1998 έως τον Ιανουάριο του 2018 εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, τα τελευταία 3 χρόνια ως προϊστάμενος του Τμήματος Ελεγκτών. Από το 2006 ως το 2010 εργάσθηκε ως εθνικός εμπειρογνώμονας στο Τμήμα Προστασίας Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Κατά την Ελληνική Προεδρία του 2014 διετέλεσε μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα DAPIX του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαπραγματεύθηκε τον GDPR. Tο 2016 ορίσθηκε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου στον Γενικό Κανονισμό. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων σε πολλές θεσμικές ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας (Ομάδα εργασίας του Άρθρου 29, Κοινή Αρχή Ελέγχου Σένγκεν, Επιτροπή Αξιολόγησης Σένγκεν κ.α.).