Διευθύντρια Ανάπτυξης Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
BA in Business Administration, DPO

 

Η Δομνίκη Λειβαδάρου είναι απόφοιτος του Kingston University, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διευθύντρια Ανάπτυξης του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων πιστοποιημένη κατά ISO 17024. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα προσωπικών δεδομένων καθώς έχει αναλάβει ως Υπεύθυνη Έργου σε περισσότερα από 10 έργα αξιολόγησης συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.