Γενική Διευθύντρια Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
BA in Business Administration, MBA in Marketing, DPO

 

Η Γεωργία Λειβαδάρου είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ, εξειδικεμεύνη σε θέματα ποιότητας. Γενική Διευθύντρια του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαδικασία της συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ως Υπεύθυνη έργου σε περισσότερες από 50 επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. Έχει συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια σε περισσότερες από 20 ενημερωτικές ημερίδες. Πιστοποιημένη Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κατά ISO 17024.