Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

  Το μητρικό γάλα αποτελεί ιδανική τροφή για τα μωρά και ο μητρικός θηλασμός είναι μια φυσική διαδικασία και ικανότητα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό ως απαραίτητο και ιδανικό τρόπο σίτισης για τους 6 πρώτους μήνες ζωής των βρεφών. Σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να αναδειχθούν…

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η διαρκής εκπαίδευση στην υγεία και στην ασφάλεια της εργασίας συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη «στάσης» και νοοτροπίας που οδηγούν σε συμπεριφορές προσανατολισμένες στην πρόληψη και προστασία. Με την παρακολούθηση, αποκτάμε τις απαραίτητες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς τα πλαίσια…