Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

CUSTOMER SERVICE - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί τον στρατηγικό στόχο κάθε επιχείρησης. Πως επιτυγχάνεται άριστη εξυπηρέτηση; Μέσα από την πώληση όχι ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας αλλά μέσα από την προσφορά μίας ολοκληρωμένης αγοραστικής εμπειρίας. Οι ικανοποιημένοι πελάτες γίνονται πιστοί πελάτες, στηρίζοντας την εταιρεία σε κάθε νέο βήμα και νέα…

TRANSLATING THE BODY LANGUAGE - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Γνωρίζατε ότι τα μηνύματα σε μία συζήτησης προέρχονται κατά 55% από τη γλώσσα του σώματος; Οι κινήσεις του συνομιλητή δίνουν απαντήσεις σε σύνθετα ερωτήματα, χωρίς να απαιτείται καμία ανταλλαγή λεκτικών. Είμαστε σε θέση να διαβάζουμε τις κινήσεις του σώματος τόσο γρήγορα όσο διαβάζουμε ένα βιβλίο; Ακούμε με τα μάτια…

RETAIL SALES EXECUTIVE - ΜΥΣΤΙΚΟ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ο Ειδικός Λιανικών Πωλήσεων είναι το πρόσωπο κλειδί στην επικοινωνία μεταξύ μίας επιχείρησης και των πελατών της. Είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται ο πελάτης, ώστε να εκφράσει τις ανάγκες του, τις επιθυμίες του και τα θέλω του. Οι καίριες πληροφορίες που συλλέγει αποτελούν τη βάση για άριστο σχεδιασμό νέων προϊόντων…

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το κτίσιμο της δημόσιας εικόνας στην εργασία συμβάλει στην επαγγελματική εξέλιξη και επίτευξη επαγγελματικών στόχων. Οι δημόσιες σχέσεις δεν περιορίζονται στους εξωτερικούς πελάτες αλλά αναπτύσσονται στο εσωτερικό κάθε εταιρείας, βελτιώνοντας την συνολική απόδοση και αποτελεσματικότητα. Συνθέτουμε την εικόνα μας μέσα από την προσωπικότητα, την εμφάνιση, τις απόψεις, την στάση ζωής…