Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

DPO - DATA PROTECTION OFFICER

    Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και ο Νόμος (4624/2019) εισάγουν στην αγορά εργασίας μία νέα ειδικότητα, με πολλές απαιτήσεις και εξειδικευμένα προσόντα. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός και η υλοποίηση των στρατηγικών οφείλει να εστιάζεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. O Data Protection Officer είναι ο βασικός…

GDPR AWARENESS

  Τι καλούμε προσωπικά δεδομένα; Τι είναι η προστασία δεδομένων; Πως επηρεάζει την καθημερινή μας εργασία; Νέοι όροι, νέα νομοθεσία, νέα δικαιώματα και νέες υποχρεώσεις. Η παρακολούθηση του GDPR Awareness συμβάλει στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων και άλλων πολλών που προκύπτουν από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία…

GDPR AWARENESS ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΔΒΜ

  Ο κλάδος των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης  διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα ανέργων και εργαζομένων καταρτιζόμενων. Η κατανόηση των βασικών όρων και απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας ώστε κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός να είναι σε θέση να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα των πελατών του. Η λήψη των…

GDPR AWARENESS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Ο κλάδος της εκπαίδευσης διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένων ανήλικων μαθητών αλλά και ενήλικων καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης. Η κατανόηση των βασικών όρων και απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων είναι ύψιστης σημασίας ώστε κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός να είναι σε θέση να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα των πελατών…

GDPR AWARENESS ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ

  Η ασφαλή διαχείριση προσωπικών δεδομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο, έναν κλάδο με ιδιαίτερη δυναμική στη χώρα μας, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πελάτες και συνεργάτες από όλη την Ευρώπη γνωρίζουν τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας με κοινές…

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

  Πως επηρεάζει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων την καθημερινή λειτουργία των φαρμακείων; Συλλέγετε συνταγές φαρμάκων; Καταγράφετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πελατών σας; Χρησιμοποιείτε e-shop; Ποια μέτρα είναι κρίσιμης σημασίας για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών σας; Πως επιτυγχάνεται η ασφάλεια των δεδομένων; Κρίσιμα ερωτήματα που απαιτούν κατάλληλες…