Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

E-LEARNING ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Η/Υ

  Η πιστοποίηση χρήσης Βασικών Δεξιοτήτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποτελεί βασικό και απαιτούμενο προσόν τόσο για την Ελληνική όσο και τη Διεθνή αγορά εργασίας. Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλέ- κατάρτισης  και πιστοποίησης στη χρήση Η/Υ. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-seminars ο καταρτιζόμενος αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις που…

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης δίνει τη δυνατότητα απόκτησης ενός δυνατού εφοδίου για τη σύγχρονη αγορά εργασίας διοργανώνοντας δια ζώσης σεμινάρια εκμάθησης Η/Υ. Η εμπειρία των εκπαιδευτών και  τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια αποτελούν εγγύηση για την επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποίησης, αναγνωρισμένης τόσο στο δημόσιο όσο…