Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ

  Το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και οι αλλεπάλληλες αλλαγές του, απαιτούν από τους εργαζόμενους τη συνεχιζόμενη απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφ’ όρου ζωής. Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΕΟ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με τη χρόνια εμπειρία που διαθέτει και ως Πιστοποιημένος Φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρέχει τη δυνατότητα σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολογικών σχολών να πιστοποιηθούν ως Ελεγκτές Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 49462/538/18. Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις των…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

  H Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφορά όσους επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο με την έκδοση νέας άδειας εργασίας αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων που πρέπει να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους. Για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης απαιτείται η παρακολούθηση εξειδικευμένου…