Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

TEAM BUILDING - ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

  Βελτίωση της ενδοεταιρικής επικοινωνίας, υποκίνηση εργαζομένων, ώθηση της δημιουργικότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης απλών και σύνθετων προβλημάτων, καλλιέργεια της εμπιστοσύνης είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν μέσα από την δυναμική μίας ομάδας. Η ενδυνάμωση της ομάδας και η καλλιέργεια ομαδικού κλίματος είναι ζωτικής σημασίας για την απόδοση και ανταγωνιστικότητα…

CHANGE MANAGEMENT

  Οι αλλαγές είναι και πρέπει να είναι συχνές ώστε να ενισχύεται η καινοτομία και δημιουργικότητα. Αλλαγές στην οργανωσιακή δομή, στις στρατηγικές προώθησης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλαγές στην πληροφοριακή υποδομή λαμβάνουν χώρα για να συμβάλουν στην εξέλιξη. Μαζί με το καινούριο όμως μία έντονη αντίσταση του παλιού απειλεί την…