ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

prowthish autoapasxoloumenwn anergwn

 

Ευκαιρία για ανέργους, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, δίνει η πράξη «Πρόγραµµα προώθησης στην αυτoαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» με δυνατότητα επιδότησης επενδυτικών σχεδίων έως 12.000€.

 

Στόχος

Η πράξη αυτή αποσκοπεί στην προώθηση στην αυτοαπασχόληση µέσω της οικονοµικής ενίσχυσης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.

 Δικαιούχοι

 Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής - επιχειρηµατικού σχεδίου, πρέπει σωρευτικά:

 

- Να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών

- Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης

- Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 4/7/2019 και µετά και το αργότερο εντός δώδεκα (12) µηνών από την έναρξη της δραστηριότητας αυτής.

Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηµατικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

- Στο πρόγραµµα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηµατικό σχέδιο και άνεργοι οι οποίοι είχαν προηγούµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα, την οποία διέκοψαν, έως την 31/12/2011.

- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και

- Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες συνεισφέρουν στους κεντρικούς στόχους της δράσης, είναι οι παρακάτω:

1. Λειτουργικά έξοδα
2. ∆απάνες για αµοιβές τρίτων
3. ∆απάνες προβολής, δικτύωσης και συµµετοχής σε εκθέσεις
4. Προµήθεια αναλωσίµων
5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηµατία - εταίρων)
6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις
7. Αποσβέσεις παγίων

 

 

Υπεύθυνος Έργου

Κος Γιώργος Σαρίδης

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 347 94 55,
Fax: 211 800 95 97
  Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 567547,
Fax: 700 700 0301

 

oaed2

 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Υποχρεωτικό!

Invalid Input


Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για το ερώτημά σας.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώσεις (newsletter) για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα της εταιρείας μας. Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

Επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletter με περιεχόμενο εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και νέα του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ


Υποχρεωτικό!