Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Voucher 29-64 ετών για Επιχειρήσεις