Συνολική διάρκεια 32 ωρών - Υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας - Αμοιβή 160€

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ

 Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων ΛΑΕΚ

 

To Διαβαλκανικό διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 - 30 του ΟΑΕΔ. Η παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, η συνεργασία με έμπειρους εισηγητές και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 32 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).
Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 160,00€ καθαρά και βεβαίωση παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και ανήκουν σε επιχείρηση που απασχολεί με ΙΚΑ έως 30 εργαζόμενους.

 

Ενδεικτικοί τίτλοι σεμιναρίων

Αθήνα

1. Πωλήσεις - Marketing

• Role playing as a sales training tool – Εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων μέσα από την υπόδηση ρόλων

• Translating the body’s language – Πως θα διαβάζεις τον συνομιλητή σου

• Digital marketing μέσω των social media

• Logistics - Διαχείριση Αποθήκης

• Project Management - Διαχείριση Έργων

• Πιστοποιημένος Ειδικός Πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών Εκπαίδευση στελεχών και επικοινωνία

• Win Win Sales – Πωλήσεις με αμοιβαίο όφελος για την   επιχείρηση & τον πελάτη (Τεχνικός Είσπραξης Οφειλών)

• Διαχείριση αρχείου και Εξυπηρέτηση Συνοδών & Ασθενών Πελατών

• Πιστοποίηση στις βασικές γνώσεις για την άσκηση της Γραμματειακής Υποστήριξης, e-grammateia

• Διαχείριση και έλεγχος παραγγελιών, παραλαβών σε φαρμακεία

• Τεχνικές πωλήσεων και marketing  για υπαλλήλους φαρμακείων

• Διαμόρφωση ραφιών και βιτρίνας σε φαρμακεία

• Internet marketing μέσω των social media

2. Λογιστικά

• Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

• Φορολογία Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων

• Νομοθεσία και Μισθοδοσία

• Εργατικά - Ασφαλιστικά (Το νέο Ασφαλιστικό Πλαίσιο από 1/1/17)

• Έλεγχος απασχόλησης προσωπικού-υποχρεώσεις σε ικα ΣΕΠΕ και λοιπά ταμεία

• Εργασίες τέλους χρήσης-κλείσιμο ισολογισμού

3. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
• Business Coaching από την θεωρία στην πρακτική
• Leadership : Ηγεσία και αποτελεσματικότητα

• Διαχείριση συγκρούσεων – Conflict management

4. Πληροφορική
• Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνας

• Word press - Σχεδιασμός ιστοσελίδας

• Κατασκευή e-shop

• Advanced Excel

• Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής

• Βασικές αρχές πληροφορικής

5. Ξένες Γλώσσες
• Αγγλικά
• Ιταλικά
• Ρώσικα
• Ισπανικά
6. Υγιεινή - Ασφάλεια
• Πρώτες βοήθειες στην εργασία

• Πρώτες βοήθειες σε παιδιά και βρέφη

• Haccp – Υγιεινή & Ασφάλεια τροφίμων (ύλη Ε.Φ.Ε.Τ.)

7. Ψυχολογία

• Προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία

• Time and stress management - Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και άγχους

• Εισαγωγή στην ψυχολογία των ασθενών

• Life coaching

• Η Απώλεια στη Ζωή των Εφήβων

8. Εκπαίδευση

• Οργάνωση σχολικών εορτών - Παιδικές παραστάσεις

• Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική

• Διαταραχές ανάπτυξης και παρέμβαση στην προσχολική αγωγή

• Ανάλυση παιδικού ιχνογραφήματος - Η ψυχολογία των παιδιών μέσα από τη ζωγραφική

• Θεατρικό Παιχνίδι

• Μουσικοκινητική αγωγή

• Σχολικός εκφοβισμός-Οι ενέργειες σχολείου και οικογένειας για την πρόσληψη του bullying

• Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

• Αποτελεσματική Διαχείριση Γονέων των Μαθητών

• Marketing Υπηρεσιών στον χώρο της Εκπαίδευσης

• Καινοτόμες εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης (edmodo -emaze)

9. Εξειδικευμένα Σεμινάρια

• Η τέχνη του barista

• Τα πρώτα βήματα ενός οινοχόου

 

Θεσσαλονίκη

1. Πωλήσεις - Marketing

• Role playing as a sales training tool – Εκπαίδευση στελεχών πωλήσεων μέσα από την υπόδηση ρόλων

• Translating the body’s language – Πως θα διαβάζεις τον  συνομιλητή σου

• Internet marketing μέσω των social media

• Retail Sales Executive

• Win Win Sales – Πωλήσεις με αμοιβαίο όφελος για την επιχείρηση & τον πελάτη (Τεχνικός Είσπραξης Οφειλών)

• Διαχείριση και Εξυπηρέτηση Συνοδών & Ασθενών Πελατών

• Πιστοποίηση στις βασικές γνώσεις για την άσκηση της Γραμματειακής Υποστήριξης, e-grammateia

2. Λογιστικά

• Μηχανογραφημένη λογιστική (Απλογραφικά –Διπλογραφικά

• Εργατικά - Ασφαλιστικά (Το νέο Ασφαλιστικό Πλαίσιο από 1/1/17)

3. Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού

• Business Coaching από την θεωρία στην πρακτική

• Leadership : Ηγεσία και αποτελεσματικότητα

• Διαχείριση συγκρούσεων – Conflict management

4. Πληροφορική

• Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνας

• Wordpress - Σχεδιασμός ιστοσελίδας

• Κατασκευή e-shop

• Προχωρημένες Δεξιότητες Πληροφορικής

• Βασικές αρχές πληροφορικής

5. Ξένες Γλώσσες

• Αγγλικά

• Ιταλικά

• Ρώσικα

• Τούρκικα

6. Υγιεινή - Ασφάλεια

• Πρώτες βοήθειες στην εργασία

• Πρώτες βοήθειες σε παιδιά και βρέφη

7. Ψυχολογία

• Προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία

• Time and stress management – Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και άγχους

• Η Απώλεια στη Ζωή των Εφήβων

• Εισαγωγή στην ψυχολογία των ασθενών

• Life coaching

8. Εκπαίδευση

• Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

• Αποτελεσματική Διαχείριση Γονέων των Μαθητών

• Marketing Υπηρεσιών στον χώρο της Εκπαίδευσης

• Καινοτόμες εφαρμογές στο χώρο της εκπαίδευσης (edmodo -emaze)

• Οργάνωση σχολικών εορτών - Παιδικές παραστάσεις

• Γνωστική και Γλωσσική Ανάπτυξη στην Προσχολική

• Διαταραχές ανάπτυξης και παρέμβαση στην προσχολική αγωγή

• Ανάλυση παιδικού ιχνογραφήματος - Η ψυχολογία των παιδιών μέσα από τη ζωγραφική

• Θεατρικό Παιχνίδι

• Μουσικοκινητική αγωγή

• Σχολικός εκφοβισμός-Οι ενέργειες σχολείου και οικογένειας για την πρόσληψη του bullying

9. Εξειδικευμένα Σεμινάρια

• Η τέχνη του barista

• Τα πρώτα βήματα ενός οινοχόου

 

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δικαιολογητικών

Αθήνα

Απαραίτητα Δικαιολογητικά (Επισυνάπτονται, πατήστε πάνω στο δικαιολογητικό για να μπορέσετε
να το αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας):

Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης: συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
(Ιδιοκτήτη, μέτοχο ή διαχειριστή)  με τα προσωπικά του στοιχεία, σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή.

Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου: συμπληρώνεται από τον κάθε εργαζόμενο χωριστά

 

Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Δικαιολογητικά (Επισυνάπτονται, πατήστε πάνω στο δικαιολογητικό για να μπορέσετε
να το αποθηκεύσετε στον Η/Υ σας):

Υπεύθυνη δήλωση επιχείρησης: συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
(Ιδιοκτήτη, μέτοχο ή διαχειριστή)  με τα προσωπικά του στοιχεία, σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή.

Αίτηση συμμετοχής εργαζόμενου: συμπληρώνεται από τον κάθε εργαζόμενο χωριστά

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν:

• Φωτοτυπία ταυτότητας

• Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού

• Φωτοτυπία νόμιμου παραστατικού που να πιστοποιεί το Α.Φ.Μ. σας

• Αντίγραφο Καρτέλας Ενσήμων ΔΥΟ μηνών (50 ένσημα κατ’ ελάχιστο) Τρέχοντος έτους (2017)

 

Θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία στις αιτήσεις και να αποσταλλούν
είτε με fax στο 2117702117, είτε με mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τίτλο ΛΑΕΚ 2017.

Θα πρέπει να κρατήσετε τα πρωτότυπα μέχρι την υλοποίηση του σεμιναρίου.

 

Περιοχές υλοποίησης

Υλοποίηση Αθήνα
• Άγιος Ιωάννης Ρέντη 
• Κάτω Πετράλωνα

• Κέντρο

Υλοποίηση Θεσσαλονίκη
• Δυτικά
• Ανατολικά

 

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό πεδίο!
Υποχρεωτικό πεδίο!
Invalid Input

Άλλα σεμινάρια

 

Μοιραστείτε το

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Έχεις Ερωτήσεις

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input