Σύμφωνα με την ΚΥΑ 42558/5591/2002.

Πιστοποίηση Ελεγκτών Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Έχεις Ερωτήσεις

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input