Νομοθετική Απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000

Πρόγραμμα Υποχρεωτικής Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων (ΕΦΕΤ).

Έχεις Ερωτήσεις

Υποχρεωτικό!
Υποχρεωτικό!
Invalid Input